Sesvetski gimnazijalci prvi će u svjedodžbe dobiti ocjene iz Dramskog odgoja

Gimnazija Sesvete jedina u Hrvatskoj ima fakultativnu nastavu Dramskog odgoja. Njezin je nastavni sadržaj predstavljen na saboru Hrvatskog centra za dramski odgoj

17. siječnja 2018. – Gimnazija Sesvete, poznata po raznolikosti fakultativne nastave, od ove školske godine ima i Dramski odgoj. Taj predmet pohađa dvadeset i sedam učenika. Bit će to prvi učenici u Hrvatskoj s ocjenama iz Dramskog odgoja u svjedodžbama.
Fakultativni predmet Dramski odgoj temelji se na Nacionalnom okvirnom kurikulumu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa iz 2011. godine. Prema njemu je Željka Župan Vuksan, profesorica Dramskog odgoja u Gimnaziji Sesvete, izradila svu potrebnu pedagošku dokumentaciju za prvu godinu učenja.
„Dramski odgoj u svijetu nije ništa novo. Kao nastavni predmet postoji u školama diljem Europe i učenike podučava vještinama koje im pomažu i u drugim predmetima, ali i životu općenito. Dokazano je da dramski odgoj razvija iskustveno učenje, komunikacijske vještine, kulturu javnog nastupa, kritičko mišljenje, samopouzdanje, empatiju, maštu, kreativnost, timski rad, emocionalnu i socijalnu inteligenciju“, istaknula je Željka Župan Vuksan te izrazila nadu da ta fakultativna nastava uđe i u druge hrvatske škole.
Fakultativna nastava Dramskog odgoja predstavljena je na godišnjem saboru Hrvatskog centra za dramski odgoj koji je prošli tjedan održan u Zagrebu. Željka Župan Vuksan, profesorica hrvatskoga jezika i postdiplomantica specijalističkog studija Dramske pedagogije, sesvetski je primjer iznijela na radionici dobre prakse, a kurikulum predmeta svim je zainteresiranima predstavila profesorica i postdiplomantica specijalističkog studija Dramske pedagogije Nikolina Marinić. Predmet Dramski odgoj ima tri nastavna područja: dramsku kulturu, dramsko izražavanje i dramsko stvaralaštvo.

KONTAKT ZA MEDIJE:
Željka Župan Vuksan, prof. mentor
091 3902 781
zeljka.zupan.vuksan@icloud.com