Uređenje sportskog centra

Vijeće gradske četvrti Sesveta iniciralo je lani obnovu objekta kluba Planet i igrališta. Projekt uređenja vrijedan je više od 100 milijuna kuna. To je procjena koliko bi bilo potrebno za uređenje rekreativnog prostora. Rekreativni prostor protezao bi se od od Zagrebačke ulice pa sve do igrališta nogometnog kluba.

Dva velika igrališta predviđena su na prostoru kluba Planet. Jedno igralište dodijelilo bi se Osnovnoj školi Luka a drugo za nogomet, košarku i rukomet. Igralište bi koristili svi stanovnici Sesveta. Planirana je i zatvorena mala dvorana za fitness i borilačke sportove sa svlačionicama kao i ugostiteljski dio.

Od Planeta do Dobrodola uredila bi se biciklistička staza, prostor na otvorenom sa spravama za vježbanje i skate park.

Planom malih komunalnih akcija osigurati će se potreban novac za izradu projektne dokumentacije, a realizacija bi bila tek za godinu dana. Naime, toliko dugo je potrebno da se prikupi dokumentacija i novac (za neke druge stvari novac bi se našao odmah op.a).