Svinjogojska farma povijest

Plodovi zemlje donose dio povijesti o nastanku svinjogojske farme u Sesvetama.

Svinjogojska farma napravljena je u Sesvetama 1966. godine.