Sanacija plinovoda u Brestju

U Brestju, gradilištu niskotlačnog plinovoda Brestje zapad, Gradska plinara Zagreb je u završnoj fazi radova niskotlačnog plinovoda. Četvrta etapa završne sanacije u ulici Ljubičica, Zumbula, Maćuhica, Krizantema, Orhideja i Narcisa je počela.

Gradilište na niskotlačnom plinovodu Brestje centar, Gradska plinara Zagreb je isto u završnoj fazi rekonstrukcije plinskim priključaka kod kupaca te spajanje na novoizvedeni plinovod. Radovi će biti u Brestovečkoj cesti s pripadajućim ulicama M. Kraljevića, M. Jerolima, M. Viriusa, V. Filakovca, V. Gecana, Tupekova, K. Hegedušića, J. Račića, J. Benčaka, Horvatova, E. Vidovića). Radovi su počeli 05.09.2017 a trebali bi trajati do 15.9.2017.

Kada se naprave svi prespoji kućnih priključaka, Zagrebačke ceste početi će sa sanacijom iskopa u tim ulicama. Radovi će se odvijati etapno. Početak će biti u Ulici Miroslava Kraljevića. Po završetku prespoja kućnih priključaka i puštanja plina u sustav početi će radovi na sanaciji u dvorištima kupaca i to sve u organizacija Gradske plinare Zagreb

Tijekom ljetne sezone Gradska plinara Zagreb izvela je 7338 metara novih plinovoda te je rekonstruirala 495 priključaka.

Radovi na Zagrebačkou ulici su završeni te je u cijelosti puštena u promet.

Stanare pojedinih ulica molimo da se obrate Vijeću GČ Sesvete jer će i Vodoopskrba i odvodnja otvoriti svoja gradilišta te započeti radove.