Raspored odvoza plastične i metalne ambalaže

Raspored odvoza plastične i metalne ambalaže po danima i mjesnim odborima

Ponedjeljak
MO Kašina, MO Paruževina, MO Planina Donja, MO Planina Gornja, MO Đurđekovec, MO Kašinska Sopnica, MO Kučilovina, MO Prekvršje, MO Dobrodol, MO Goranec, MO Šimunčevec, MO Vugrovec Donji, MO Vugrovec Gornji

Srijeda
MO Drenčec, MO Glavničica, MO Soblinec, MO Šašinovec, MO Budenec, MO Cerje – Sesvete

Subota
MO Novo Brestje, MO Staro Brestje, MO Sesvetska Sopnica, MO Novi Jelkovec, MO Jelkovec, MO Sesvetska Selnica, MO Sesvetska Sela, MO Kraljevečki Novaki, MO Popovec, MO Kobiljak, MO Sesvetski Kraljevec, MO Dumovec, MO Luka, MO Centar, MO Gajišće, MO Adamovec, MO Belovar, MO Lužan, MO Moravče, MO Žerjavinec, MO Blaguša, MO Gajec, MO Glavnica Donja, MO Glavnica Gornja, MO Jesenovec, MO Prepuštovec, MO Vurnovec

Vrijeme primopredaje plastične i metalne ambalaže je od 14 do 22 sata, uz izuzetke gdje je vrijeme primopredaje od 21.30 do 5.30 sati (uži centar grada).

Plastična i metalna ambalaža se odvojeno skuplja u žutim spremnicima postavljenim na javnim površinama, vrećicama kod korisnika te u reciklažnim dvorištima.

U žute spremnike treba odlagati:

 • polietilenske vrećice, folije, filmove, mjehurastu ambalažu – na sebi mogu imati oznake: PE-HD, PE-LD, PET, PP i sl.
 • boce od jestivog ulja, destilirane vode, sredstava za čišćenje i pranje, kozmetike, lijekova (osim citostatika), prehrambenih prizvoda i sl. – na sebi mogu imati oznake: PE- HD, PE-LD, PP i sl.
 • čaše i posude od jogurta, sira i sl. – mogu imati na sebi oznake: PS, PP i dr.
 • ambalažu za razne prehrambene proizvode od pjesnastog polistirena (stiropora) – na sebi mogu imati oznaku EPS i sl.;
  višeslojnu ambalažu (tetrapak),
 • ostale proizvode od plastike: boce za osvježavajuće napitke, čepove, plastične tanjure, pribor za jelo i sl. – na sebi mogu imati oznake: PE-HD, PP, PVC, PS, PET i sl.;
  konzerve od hrane i limenke od pića.

U žute spremnike ne smije se odlagati:

 • plastičnu ambalažu i limenke s ostacima od boja, lakova i motornih ulja,
 • plastičnu ambalažu i limenke s ostacima od kemikalija,
 • boce i limenke od zapaljivih i eksplozivnih tekućina,
 • boce i limenke pod tlakom (npr. propan/butan boce)

Ambalaža koja se ne smije odlagati u žute spremnite treba tretirati kao opasni otpad te odložiti u reciklažno dvorište Špansko, D.Cesarića 2a (tel: 091 2678 118), reciklažno dvorište Klara, Sisačka cesta br.10 (tel: 099 263 3091) ili u mobilna reciklažna dvorišta.

Izvor: Čistoća