Novi predsjednik Vijeća gradske četvrti Sesvete

22.09.2005. godine na 3. sjednici Vijeća gradskih četvrti Sesvete izabran je novi predsjednik, Stjepan Vuglek (HSS). Dosadašnju funkciju predsjednika je vršio Stjepan Stublić (HSS) koji je stavio svoj mandat na mirovanje zbog prelaska na novu dužnost. Stublić je odsada član Poglavarstva Grada Zagreba za poljoprivredu i šumarstvo.