Program NS Sesveta u dane Sesvetskih jeseni

U četvrtak 20. rujna 2012 godine u galeriji dvorane NS Sesveta izložba iz fundusa folklornog ansambla Sesvetska Sela, početak u 19 sati. U sklopu Sesvetskih jeseni, NS Sesvete donosi slijedeći program: Petak (21. rujan 2012) tradicionalna radionica oslikavanja igračaka, 12 sati, otvorena scena Trga D. Domjanića, voditeljica Vjekoslava Damjanović, dipl. etnolog koncert Jazz orkestar HRT-a […]