OŠ Vugrovec – Kašina

Osnovna škola Vugrovec – Kašina

Kašina
Ivana Mažuranića 43
tel: 2055-035; 2056-184
fax: 2056-184
Produženi boravak: I. i II. razred (kombinirana)
WEB: www.os-vugrovec-kasina.skole.hr
e-mail: os-kasina-105@skole.t-com.hr

PRO Vugrovec
Augusta Šenoe 28
tel/fax: 2044-017
Produženi boravak: I. i II. razred

PRO Planina Donja
9. svibnja 5
tel/fax: 2055-575

PRO Prekvršje
Prigorska 53
tel/fax: 2044-031
Produženi boravak: I., II. i III. razred (kombinirana)