Sopničke ulica i II Sopnički odvojak izrada ideje projekta

Grad Zagreb objavio je u Elektroničkom oglasniku javne nabave u „Narodnim novinama“ od 12.11.2008. poziv za nadmetanje za predmet nabave: izrada idejnih projekata za ishođenje lokacijskih dozvola za Sopničku ulici i II. Sopničkog odvojka s komunalnom infrastrukturom pod rednim brojem 13-2.153/2008., broj dokumenta: N-16-M-144628-101108. Rok za dostavu ponuda 21.11.2008. u 9,00 sati.

Preuzeto sa zagreb.hr