Proširenje Markovog Polja i uređenje centra Sesveta

Gradska skupština Grada Zagreba na 33. sjednici, održanoj 06. ožujka, donijela je Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2008. godini. Njime se, u skladu s predvidivim sredstvima, određuje gradnja i uređenje javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja, javne rasvjete, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda te opskrbe pitkom vodom i plinom.Za javnoprometne površine i javne objekte u GČ Sesvete predviđeni su poslovi vrijedni 1,8 milijuna kuna. To su: natječaj za uređenje centra Sesveta, projektna dokumentacija za uređenje javnih površina u Sopnici, uređenje javnih pješačkih površina u naselju Sopnica-Jelkovec, kao i uređenje prometnica oko DV Vugrovec i Sesvetski Kraljevec te OŠ Sesvetski Kraljevec.

Uređenje groblja U planu je izrada Detaljnog plana uređenja za proširenje groblja Markovo polje. Na temelju njega uredio bi se novi dio groblja i izgradila privremena mrtvačnica. Planom su obuhvaćeni popravak krovne konstrukcije mrtvačnice, uređenje sanitarnog čvora te ličenje postojeće ograde. Za groblje Moravče planira se asfaltiranje cesta, na groblju Kašina uređenje staza i sanacija krovišta, na groblju Planina Donja popravak krovišta mrtvačnice, a na groblju Vugrovec ograđivanje groblja, betoniranje staza i uređenje deponija. Groblje Cerje trebalo bi dobiti Detaljan plan uređenja za proširenje groblja kao i studiju utjecaja na okoliš.

Komunalna infrastruktura Za javnu je rasvjetu Programom predviđeno 1,3 milijuna kuna, a obuhvaćeni su radovi na Trgu Dragutina Domjanića, u Slatinskoj, Varaždinskoj i Industrijskoj cesti. Za vodoopskrbu su određena sredstva u iznosu od 4,8 milijuna kuna, a u obuhvatu su Popovečka ulica, Ulica O. Ivekovića, M. Kraljevića, Varaždinska, Glavnička cesta, Ulica J. Račića, OŠ Brestje – Delec i OŠ Sesvetska Sela. Što se kanalizacije tiče najavljeni su radovi u Dobrodolu, Đurđekovcu, dijelu Varaždinske ulice, OŠ Sesvetska Sela i OŠ Brestje, Vjerskom kulturnom centru Sesvetska Sopnica, Letničkoj, Olovskoj i Fučaki. Za opskrbu plinom predviđeni su Sesvetski Kraljevec, Soblinec, Oporovečka, Gaječka, Ulica Borovčica, Dobrodolski Breg, Pere Pirkera, M. Kraljevića, Kelekova te produžena Oporovečka.