Odvajanje biootpada

U sklopu testiranja odvajanja biotopada stanovnici MO Gajišće stanovnici koji žive u zgradama će dobiti posebne vreće za odvajanje biotopada dok će stanari koji žive u kućama biootpad će odlagati direktno u kantu. Sesvete su odabrane u testnom sudjelovanju sa ostalih 8 MO u razvrstavanju biootpada. Ovim postupkom testirat će se koliko su Zagrepčani spremni za razvrstavanje biootpada koji bi trebao početi 1. srpnja u svim kućanstvima u gradu.
U pilot projektu Čistoća će vidjeti kako funkcionira i novi obračun odvoza smeća. Naime, cijena se više neće računati po kvadraturi stana već prema volumenu. Taj volumen će se odrediti prema broju članova kućanstva. Za broj članova kućanstva koristi će se podaci iz Vodovoda. Za stanove za koje ne postoji evidencija uzet će se u obzir da u njemu živi četveročlana obitelj. Konačna cijena odredit će se po zakupljenom volumenu kanti koji će se pomnožiti s brojem odvoza. Što se tiče zakupljivanja vreća, samci će morati zakupiti 30 litara kante, dva člana 51 litru, tri člana 69 litara a četveročlana obitelj 84 litre u svakoj kanti (miješanji te biootpad).