Kancerogene cijevi u Sesvetama

U Sesvetama voda dolazi kroz azbestno-cementne cijevi koje su kancerogene. Jadranko Husarić potvrdio je da takvih cijevi u zarebačkoj vodoopskrbnoj mreži ima oko 20 kilometara. Zagrebački holding kroz Program zaštite, sanacije i razvoja vodoopskrbe i odvodnje grada Zagreba zamijenit će 65 kilometara štetnih cijevi, a u roku od 2008. do 2011. godine. Do 15. veljače sve gradske četvrti pa i Sesvete trebaju dostaviti popise ulica u kojima treba zamijeniti takve cijevi, tj. dovesti vodu i kanalizaciju, te će se izraditi operativni plan sanacije. Cijevi se neće vaditi nasumce da četvrti ne bi ostale bez vode, ali prvi na listi su Podsljeme, Sesvete i Jarun jer u tim četvrtima je situacija najkritičnija.