Produžetak Branimirove ulice, odgovor pročelnika dr. sc. Dinka Bilića

Branimirova ulica produžetak

Neki dan sam poslao upit u svezi produžetka Branimirove. Kroz nekoliko dana dobio sam odgovor pročelnika dr. sc. Dinka Bilića kojeg prenosim u cijelosti.

Poštovani,

povodom Vašeg upita u svezi sa statusom projekta produžene Branimirove obavještavamo Vas da je za prvu dionicu buduće prometnice (od Zagrebačke do Brestovečke) izdana građevinska dozvola te je u tijeku ponovljeni postupak javne nabave za odabir izvođača radova. Naime, najpovoljniji ponuditelj produljio je rok valjanosti ponude i jamstvo za ozbiljnost ponude te se čeka odluka o odabiru. U tijeku je i postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na preostale dvije parcele, a već su ugovorene i ostale usluge bitne za izgradnju prometnice, odnosno stručni nadzor, kontrolna ispitivanja materijala i radova te projektantski i geodetski nadzor.

Početak izvođenja radova na prvoj dionici bit će moguć po okončanju postupka javne nabave za izvođača radova, odnosno sklapanjem ugovora za izvođenje radova te rješenju preostalih imovinsko-pravnih odnosa.

Nadalje, za preostale dvije dionice (od Brestovečke do Ulice Ivana Ančića i od Ulice Ivana Ančića do Varaždinske ceste) izdane su lokacijske dozvole i ugovorena je izrada glavnih i izvedbenih projekata. Prije početka izrade glavnih projekata potrebno je ishoditi izmjene izdanih lokacijskih dozvola prema zahtjevima Udruge Zelene i plave Sesvete radi očuvanja doline potoka Vuger u najvećoj mogućoj mjeri prohodnom za pješake i bicikliste. Ugovoreni projektant glavnih projekata radi na izradi idejnih projekata za izmjenu i dopunu lokacijskih dozvola, a u tijeku su i postupci rješavanja imovinsko-pravnih poslova.

Zaključno, izvođenje radova na drugoj i trećoj dionici planira se po izgradnji prve dionice, do kada bi pak trebale biti ishođene građevinske dozvole i za te dvije dionice uz uvjet riješenih imovinsko-pravnih poslova.

S poštovanjem,

PROČELNIK
dr.sc. Dinko Bilić
GRAD ZAGREB
Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet