Nova autobusna linija 225 Sesvete – Kozari bok

Nova autobusna linija 225 Sesvete – Kozari bok vozi od 14.04.2014. godine. Linija prometuje od Sesveta preko Resnika do Kozari boka.

S terminala Sesvete linija će prometovati slijedećim ulicama: Zagrebačka ulica, Ulica Dubrava, Čulinečkom cestom, Ulicom Resnički gaj I., Ulicom Resnički gaj II., Čulinečkom cestom, Ulicom Resnik II., Ulicom Resnik I. (okretište) te u produžetku Ulicom Resnik I., Ulicom Resnik II., Čulinečkom cestom, Industrijskom ulicom, Servisnom ulicom, do Kozari boka gdje je stajalište prije rotora izlaz.

S Kozari boka gdje je stajalište prije rotora, ulaz prometovati će slijedećim ulicama: Radničkim putom II., Slavonskom avenijom, spojnom cestom kod Robnih terminala, Servisnom ulicom, Industrijskom ulicom, Čulinečkom cestom, Ulicom Resnik II., Ulicom Resnik I. – okretište te u produžetku Ulicom Resnik I., Ulicom Resnik II., Čulinečkom cestom, Ulicom Resnički gaj II., Ulicom Resnički gaj I., Čulinečkom cestom, Ulicom Dubrava, Zagrebačkom ulicom, Bjelovarskom ulicom, Ninskom ulicom do Sesveta.