Kašina

Sjedište: Cesta Ivana Mažuranića 47, Kašina
Površina: 851,46 ha
Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011.: 1.577

Vijeće ima pet članova.
Na osnovi rezultata izbora održanih 19. svibnja 2013. u raspodjeli mjesta u Vijeću sudjeluju četiri kandidacijske liste.
Vijeće je konstituirano 28. lipnja 2013.

Članovi Vijeća su:
Ivan Puzak, predsjednik (HDZ – BUZ – ZS – ZDS – HDS)
Darija Flegar, potpredsjednica (Lista grupe birača nositeljice Darije Flegar)
Stjepan Dokša (Hrvatski laburisti – Stranka rada)
Jadranka Novoselec (SDP – HSU – HNS – ZS)
Mira Zenko (HDZ – BUZ – ZS – ZDS – HDS)