Jesenovec

Sjedište: Jesenovečka cesta 31, Jesenovec
Površina: 276,78 ha
Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011.: 435
E-pošta: mo_jasenovec@zagreb.hr
Adresa za dostavu pismovnih pošiljaka: Gradska četvrt Sesvete, Trg Dragutina Domjanića 4, 10360 Sesvete.
Članovi Vijeća Mjesnog odbora dežuraju u sjedištu Mjesnog odbora, Jesenovečka cesta 31, 1. ponedjeljak u mjesecu od 19:00 do 20:00 sati.
Službenik Gradskog ureda za mjesnu samoupravu prima stranke u istom prostoru, četvrti četvrtak u mjesecu od 9:00 do 15:00 sati.

Vijeće ima pet članova.

Na temelju rezultata izbora održanih 16. svibnja 2021. u Vijeću su zastupljene tri kandidacijske liste.

Vijeće je konstituirano 24. lipnja 2021.

Članovi Vijeća su:

  • VINKO KRNJAK, predsjednik – HDZ, HSLS, HSU
  • MILJENKO KRNJAK, potpredsjednik – 365 STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI
  • MLADEN HORVATIĆ – KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
  • ANĐELKO ŠTEFANEK – 365 STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI
  • MARTINA ŽEGMAN – KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

Prijašnji članovi

Na osnovi rezultata izbora održanih 19. svibnja 2013. u raspodjeli mjesta u Vijeću sudjeluju tri kandidacijske liste.
Vijeće je konstituirano 28. lipnja 2013.

Članovi Vijeća su:
Stjepan Valečić, predsjednik (Lista grupe birača nositelja Stjepana Valečića)
Tomislav Balšić, potpredsjednik (HDZ – BUZ – ZS – ZDS – HDS)
Marijan Balšić (Lista grupe birača nositelja Marijana Balšića)
Ljiljana Banić (Lista grupe birača nositelja Stjepana Valečića
Krunoslav Krnjak (HDZ – BUZ – ZS – ZDS – HDS)