Goranec

Sjedište: Kamenščica 4, Goranec
Površina: 314,83 ha
Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011.: 429
E-pošta: mo_goranec@zagreb.hr
Adresa za dostavu pismovnih pošiljaka: Gradska četvrt Sesvete, Trg Dragutina Domjanića 4, 10360 Sesvete.
Članovi Vijeća Mjesnog odbora dežuraju u sjedištu Mjesnog odbora, Kamenščica 4, 1. utorak u mjesecu od 18:00 do 19:00 sati.
Službenik Gradskog ureda za mjesnu samoupravu prima stranke u istom prostoru, treći četvrtak u mjesecu od 9:00 do 15:00 sati.

Vijeće ima pet članova.

Na temelju rezultata izbora održanih 16. svibnja 2021. u Vijeću su zastupljene tri kandidacijske liste.

Vijeće je konstituirano 23. lipnja 2021.

Članovi Vijeća su:

  • BISERKA BEZEREDI, predsjednica – 365 STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI
  • TOMISLAV PUKŠEC, potpredsjednik – SDP
  • ANDREJA DOKŠA – VESNA ŠKARE OŽBOLT-NL
  • ANA FILIPOVIĆ – 365 STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI
  • ILIJA PRODANOVIĆ – VESNA ŠKARE OŽBOLT-NL