Goranec

Sjedište: Kamenščica 4, Goranec
Površina: 314,83 ha
Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011.: 429