Glavnica Gornja

Sjedište: Gajeva ulica 60, Glavnica Gornja
Površina: 293,84 ha
Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011.: 212
E-pošta: mo_glavnica.gornja@zagreb.hr
Adresa za dostavu pismovnih pošiljaka: Gradska četvrt Sesvete, Trg Dragutina Domjanića 4, 10360 Sesvete.
Članovi Vijeća Mjesnog odbora dežuraju u sjedištu Mjesnog odbora, Gajeva ulica 60, ponedjeljkom od 18:00 do 20:00 sati.
Službenik Gradskog ureda za mjesnu samoupravu prima stranke u istom prostoru, drugi četvrtak u mjesecu od 9:00 do 15:00 sati.

Vijeće ima pet članova.

Na temelju rezultata izbora održanih 16. svibnja 2021. u Vijeću su zastupljene dvije kandidacijske liste.

Vijeće je konstituirano 23. lipnja 2021.

Članovi Vijeća su:

  • JOSIP KAŠNAR, predsjednik – 365 STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI
  • STJEPAN KAŠNAR, potpredsjednik – 365 STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI
  • PAULA KAŠNAR – 365 STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI
  • JOSIP KAŠNAR – SDP
  • KRISTIJAN VUGER – 365 STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI