Gajišće

Sjedište: Ulica Ivana Gorana Kovačića 11, Sesvete
Površina: 266,53 ha
Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011.: 8.756

Vijeće MO Gajišće ima devet članova.
Na osnovi rezultata izbora održanih 19. svibnja 2013. u raspodjeli mjesta u Vijeću sudjeluje pet kandidacijskih lista.
Vijeće je konstituirano 27. lipnja 2013.

Članovi Vijeća su:
Goran Lipavić, predsjednik (HDZ – BUZ – ZS – ZDS – HDS)
Dubravka Lisičak, potpredsjednica (Hrast – pokret za uspješnu Hrvatsku)
Ivan Forko (SDP – HSU – HNS – ZS)
Mirta Grgić Mešić (SDP – HSU – HNS – ZS)
Mira Halapa (Lista grupe birača nositeljice Mire Halapa)
Drago Ištvanić (Lista grupe birača nositelja Josipa Žagara)
Vesna Jakas (SDP – HSU – HNS – ZS)
Marko Medić (Hrast – pokret za uspješnu Hrvatsku)
Drago Musa (HDZ – BUZ – ZS – ZDS – HDS)