Đurđekovec

Sjedište: Glavna cesta 35, Đurđekovec
Površina: 269,77 ha
Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011.: 685
E-pošta: mo_durdekovec@zagreb.hr
Adresa za dostavu pismovnih pošiljaka: Gradska četvrt Sesvete, Trg Dragutina Domjanića 4, 10360 Sesvete.
Članovi Vijeća Mjesnog odbora dežuraju u sjedištu Mjesnog odbora, Glavna cesta 35, srijedom od 19:00 do 21:00 sat.

Na temelju rezultata izbora održanih 16. svibnja 2021. u Vijeću su zastupljene dvije kandidacijske liste.

Vijeće je konstituirano 23. lipnja 2021.

Članovi Vijeća su:

  • MARIJO ĐURKOVIĆ, predsjednik – 365 STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI
  • BISERKA GRANĐA-KOVAČ, potpredsjednica – 365 STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI
  • ANICA BROZOVIĆ – SDP
  • MLADEN KOVAČIĆ – 365 STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI
  • VALENTINA PIJETLOVIĆ – 365 STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI