Centar

Sjedište MO Centar: Karlovačka ulica 2, Sesvete
Telefon: 01/200 12 36
Površina: 37,37 ha
Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011.: 1.196
E-pošta: mo_centar@zagreb.hr
Adresa za dostavu pismovnih pošiljaka: Gradska četvrt Sesvete, Trg Dragutina Domjanića 4, 10360 Sesvete.
Članovi Vijeća Mjesnog odbora dežuraju u sjedištu Mjesnog odbora, Karlovačka ulica 2, 1. i 3. utorak u mjesescu od 18:00 do 19:30 sati.
Službenik Gradskog ureda za mjesnu samoupravu prima stranke u istom prostoru, prvi ponedjeljak i druga srijeda u mjesecu od 9:00 do 15:00 sati.

Na temelju rezultata izbora održanih 16. svibnja 2021. u Vijeću su zastupljene tri kandidacijske liste.

Vijeće je konstituirano 23. lipnja 2021.

Članovi Vijeća su:

  • MAGDA MAS, predsjednica – MOŽEMO!, ZAGREB JE NAŠ!, NL, OraH, ZA GRAD, NLZG
  • JOSIP MILIČEVIĆ, potpredsjednik – MOŽEMO!, ZAGREB JE NAŠ!, NL, OraH, ZA GRAD, NLZG
  • MIROSLAV LJUTIĆ – HDZ, HSLS, HSU
  • MARIJA MILIĆ – MOST , PROJEKT DOMOVINA
  • JASMINKA PAIĆ – MOŽEMO!, ZAGREB JE NAŠ!, NL, OraH, ZA GRAD, NLZG