Budenec

Sjedište MO Budenec: Budenečka cesta 20a
Površina: 285,07 ha
Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011.: 336
E-pošta: mo_budenec@zagreb.hr
Adresa za dostavu pismovnih pošiljaka: Gradska četvrt Sesvete, Trg Dragutina Domjanića 4, 10360 Sesvete.
Članovi Vijeća Mjesnog odbora dežuraju u sjedištu Mjesnog odbora, Budenečka cesta 20A, utorkom od 19:30 do 20:30 sati.
Službenik Gradskog ureda za mjesnu samoupravu prima stranke u istom prostoru, treći četvrtak u mjesecu od 9:00 do 15:00 sati.

Vijeće MO Budenec ima pet članova.

Na temelju rezultata izbora održanih 16. svibnja 2021. u Vijeću su zastupljene tri kandidacijske liste.

Vijeće je konstituirano 23. lipnja 2021.

Članovi Vijeća su:

  • IVAN JAKŠETIĆ, predsjednik – HDZ, HSLS, HSU
  • DOMAGOJ RADOŠ, potpredsjednica – HDZ, HSLS, HSU
  • IVICA ČIŽMEK – 365 STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI
  • IVICA KOS – SDP
  • SILVIJA PIGAC – SDP