Blaguša

Sjedište MO Blaguša: Blaguška ulica 63;
Površina: 586,25 ha
Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011.: 598
E-pošta: mo_blagusa@zagreb.hr
Adresa za dostavu pismovnih pošiljaka: Gradska četvrt Sesvete, Trg Dragutina Domjanića 4, 10360 Sesvete.
Članovi Vijeća Mjesnog odbora dežuraju u sjedištu Mjesnog odbora, Blaguška ulica 63, 1. četvrtak u mjesecu od 20:00 do 21:00 sat.
Službenik Gradskog ureda za mjesnu samoupravu prima stranke u istom prostoru, prvi ponedjeljak u mjesecu od 9:00 do 15:00 sati.

Vijeće MO Blaguša ima pet članova.

Na temelju rezultata izbora održanih 16. svibnja 2021. u Vijeću su zastupljene tri kandidacijske liste.

Vijeće je konstituirano 23. lipnja 2021.

Članovi Vijeća su:

  • STJEPAN COMBAJ, predsjednik – NEZAVISNA LISTA- STJEPAN COMBAJ
  • MARIO BORŠĆAK, potpredsjednik – NEZAVISNA LISTA- STJEPAN COMBAJ
  • STJEPAN IGRC – SDP
  • NIKOLA TUDEK – NEZAVISNA LISTA – NIKOLA TUDEK
  • IVAN TUŠEK – NEZAVISNA LISTA – STJEPAN COMBAJ