Belovar

Sjedište MO Belovar: Varaždinska ulica 47
Površina: 601,95 ha
Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011.: 457
E-pošta: mo_belovar@zagreb.hr
Adresa za dostavu pismovnih pošiljaka: Gradska četvrt Sesvete, Trg Dragutina Domjanića 4, 10360 Sesvete.
Članovi Vijeća Mjesnog odbora dežuraju u sjedištu Mjesnog odbora, Varaždinska ulica 47, petkom od 20:00 do 21:00 sat.
Službenik Gradskog ureda za mjesnu samoupravu prima stranke u istom prostoru, drugi četvrtak u mjesecu od 9:00 do 15:00 sati.

Vijeće MO Belovar ima pet članova.

Na temelju rezultata izbora održanih 16. svibnja 2021. u Vijeću su zastupljene tri kandidacijske liste.

Vijeće je konstituirano 23. lipnja 2021.

Članovi Vijeća su:

  • DARIJO KUŠT, predsjednik – 365 STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI
  • KREŠIMIR FORKO, potpredsjednik – NEZAVISNA LISTA- STJEPAN BALŠIĆ
  • STJEPAN BALŠIĆ – NEZAVISNA LISTA- STJEPAN BALŠIĆ
  • KRUNOSLAV BASTALEC – DP ZELENA LISTA
  • ŽELJKO KRAGULJ – 365 STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI

Prijašnji članovi:
Na osnovi rezultata izbora održanih 19. svibnja 2013. u raspodjeli mjesta u Vijeću sudjeluju četiri kandidacijske liste.
Vijeće je konstituirano 27. lipnja 2013.

Članovi Vijeća su:
Stjepan Balšić, predsjednik (Lista grupe birača nositelja Stjepana Balšića)
Darijo Kušt, potpredsjednik (Lista grupe birača nositelja Darija Kušta)
Zdravko Bukal (SDP – HSU – HNS – ZS)
Krešimir Forko (Lista grupe birača nositelja Stjepana Balšića)
Zlatko Juza (HDZ – BUZ – ZS – ZDS – HDS)