Belovar

Sjedište MO Belovar: Varaždinska ulica 47
Površina: 601,95 ha
Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011.: 457

Vijeće MO Belovar ima pet članova.
Na osnovi rezultata izbora održanih 19. svibnja 2013. u raspodjeli mjesta u Vijeću sudjeluju četiri kandidacijske liste.
Vijeće je konstituirano 27. lipnja 2013.

Članovi Vijeća su:
Stjepan Balšić, predsjednik (Lista grupe birača nositelja Stjepana Balšića)
Darijo Kušt, potpredsjednik (Lista grupe birača nositelja Darija Kušta)
Zdravko Bukal (SDP – HSU – HNS – ZS)
Krešimir Forko (Lista grupe birača nositelja Stjepana Balšića)
Zlatko Juza (HDZ – BUZ – ZS – ZDS – HDS)