Suvremena art terapija i njezina važnost u revitalizaciji društva

Otvorenje izložbe radova nastalih na Radionicama likovne terapije Suvremena art terapija i njezina važnost u revitalizaciji društva u Muzeju Prigorja, Trg Dragutina Domjanića 5, 10360 Sesvete. Datum početka izložbe je 13.11.2019. u 14.00 sati a završetak je 24.11.2019. Organizator izložbe je Hrvatska udruga likovnih umjetnika i likovnih kritičara i Muzej Prigorja.

Uspješno realizirani projekti kreativnih likovnih radionica s elementima art terapije koju Hrvatska udruga likovnih umjetnika i likovnih kritičara u svojim prostorima organizira i provodi već pet godina kao oblik suradnje likovnih umjetnika i korisnika Centra za rehabilitaciju Zagreb te djece Caritasovog doma – Kuće sv. Franje u Vugrovcu i lokalnog stanovništva, ponukao nas je nas je da i u 2019. nastavimo s integracijom osoba s intelektualnim i psihičkim teškoćama u sustav likovnog stvaralaštva. Ovogodišnji ciklus radionica likovne terapije objedinjen je pod zanimljivom temom “Implementacija i korištenje kulturne tradicije i nematerijalne baštine u suvremenom likovnom izričaju”. Kao tema, HULULK-ovcima i korisnicima ništa novo, jer se djelovanje udruge i temelji na prezentaciji tradicije i baštine, pa smo se i u našim dosadašnjim radionicama doticali tema baštine i tradicije zagrebačkog i prigorskog kraja. No, sada smo ga odlučili proširiti i predstaviti našu zaštićenu nematerijalnu kulturnu baštinu: tradicijske drvene igračke, licitare, suhozid, pisanice. Ovaj vrijedan i društveno koristan projekt, koncipiran ove godine kao niz radionica, po prvi puta održava se, osim u HULULK-ovim prostorima i u zelinskoj Udruzi Srce. Stoga uz naše već poznate umjetnike mentore, korisnike Centra za rehabilitaciju Zagreb – jedinice Sesvete, a to su osobe s intelektualnim poteškoćama koje participiraju u našim radionicama od samih početaka, te djecu Kuće sv. Franje Vugrovec – doma za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi koja su također naši “stalni suradnici”, u radionicama sudjeluju i korisnici Udruge djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji – “Srce” iz Sv. Ivana Zeline.

Oblik ovakvih edukativnih i terapijskih umjetničkih druženja prilika je suradnje umjetnika i potrebitih skupina s lokalnom zajednicom, mogućnost da se osobe s intelektualnim poteškoćama i invaliditetom bolje prezentiraju i integriraju u zajednicu, kroz poticanje suradnje i s raznim kulturnim institucijama, poput umjetničkih galerija i muzeja te kompatibilnih udruga i organizacija. Stoga, kao i proteklih godina, ovaj likovno terapijski projekt završava izložbom u Muzeju Prigorja u Sesvetama.