Putovanje kroz Južnu Ameriku

Na svoje putovanje kroz Južnu Ameriku vodi nas Ivona Bačelić Grgić. Putovanje će biti u Jazz Caffe Forum, a polazak kroz putovanje je u utorak u 20.30 sati.

Putovanje kroz Južnu Ameriku