Natječaj za 1. festival “Pod murvu, na Krče”

Kulturno-umjetničko društvo “Dragutin Domjanić” iz Adamovca raspisuje natječaj za 1. festival dječjeg i odraslog pjesničkog stvaralaštva “Pod murvu, na Krče”. Festivalska večer podijeljena je u dva dijela. Prvi dio večeri biti će u duhu dječjeg pjesničkog stvaralaštva koje se odnosi na djecu do 14 godina. Drugi dio večeri se odnosi na sve starije od 14 godina.

Na natječaj se mogu slati dosad neobjavljene pjesme napisane isključivo kajkavskim narječjem, mogu se prijaviti i uglazbljene pjesme a svaki autor se može natjecati s najviše 3 pjesme.

Pjesme se mogu slati i elektroničkom poštom na adresu: dragutindomjanic@adamovec.hr ili običnom poštanskom pošiljkom na adresu:
KUD “Dragutin Domjanić”
Gupca 29, Adamovec
10363 Belovar
s naznakom “Za festival pjesničkog stvaralaštva “Pod murvu, na Krče”, Adamovec 2011.”

Pjesme moraju biti potpisane šifrom (sve pjesme jednog autora imaju istu šifru). Objašnjenje šifre (podaci o autoru) šalje se u e-mail poruci zajedno s pjesmama, ili u otisnutoj varijanti, na zasebnomlistu u poštanskoj pošiljci s pjesmama.

Podaci moraju sadržavati: šifru korištenu na pjesmama, ime i prezime autora, potpunu adresu, broj fiksnog ili mobilnog telefona, datum rođenja, kao i napomenu o kategoriji sudjelovanja.

Natječaj je otvoren do zaključno 26. lipnja 2011. godine.

Radove pristigle na natječaj ne vraćamo autorima.
Rezultati natječaja bit će objavljeni na službenoj stranici KUD-a „Dragutin Domjanić“ Adamovec, www.adamovec.hr, do 15. srpnja 2011.