Muzej Prigorja-Sesvete

Pov1510843_875764902445644_6969522384715046454_nijest Muzeja Prigorja – Sesvete počinje zapravo prije trideset godina otkrićem jednog kako se kasnije pokazalo, značajnog arheološkog lokaliteta na brijegu Kuzelin kod D. Glavnice u travnju 1975. godine. Ono je potaklo više rekognosciranja prigorskog dijela tadašnje sesvetske općine, kao volonterske djelatnosti, koja su rezultirala elaboratom predanim potkraj iste godine I.V. Skupštine pod naslovom “Valorizacija arheoloških lokaliteta općine Sesvete”. Pokazavši od početka zanimanje za arheološku problematiku kao i njeno moguće predloženo ekonomsko vrednovanje na svom području, Skupština općine je 1976. godine podržala predložena istraživanja kao i proširivanje koncepcije osnivanjem Zavičajnog muzeja. Njezinom odlukom od 28. 07. 1977. godine Muzej je osnovan, te 1978. godine registriran u Okružnom privrednom sudu u Zagrebu kao samostalna institucija.

Usporedno s administrativno-pravnim poslovima intenzivno se radilo na prikupljanju fundusa i terenskim istraživanjima; okupljali se suradnici. Tijekom više godina zasnovane su djelatnosti koje danas čine osnovnu muzejsku strukturu: arheološka, povijesna, etnografska, likovna, konzervatorska, dokumentacijska, pedagoška i tehnička, uz stručnu službu te pomoćnu. Sve te djelatnosti svojom su stručnom i znanstvenom aktivnosti proteklih godina značajno povećale svoje zbirke i rezultate prezentirale javnosti putem masmedija, izložbama i katalozima, na stručnim i znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu, kao i brojnim publiciranim znanstvenim raspravama.

Prikupivši tako kontinuiranom djelatnošću “kritičnu masu” saznanja o prostoru i ljudima dijela jedne “manje regije”, Sesvetskog Prigorja, moglo se potkraj 80-ih prići izradi stalne postave kao prve materijalizacije te spoznaje. Radovi započeti 1991. godine na Dvorani stalne postave prekinuti su ratom, no 1995. godine obnovljeni su i koliko se sada prezentira, dovršeni. Izlaže se na jednom mjestu prva cjelovita slika toga kraja na istočnom području. Zagreba. Drugu očekujemo skorim dovršenjem Projekta stalne postave.

10882162_875764909112310_896529298391524004_n