Izložba Akt(ov)i Hrvoja Marka Peruzovića

Hrvoje Marko Peruzović novom izložbom u Muzeju Prigorja predstavlja dio svoje bogate slikarske produkcije posvećene ženskom tijelu. Predstavlja vlastiti slikarski akt posvećen aktu. Povezivanjem temeljnih oblikovnih formi i umijećem vlastite kreativnosti, stvara sadržajno i oblikovno originalna djela (akte), konfrontirajući likovne tehnike sučeljavanjem „racionalne“ linije i „emocionalne“ boje. Zadržan na reprezentacijskom prikazu, u mediju nošenom tradicionalnom estetikom prikazivačkog, hrani svoju stvaralačku strast na plodnoj europskoj slikarskoj tradiciji. Izrastajući na njoj, pronalazi osobni izraz kojim, pomičući granice tradicionalnog i „klasičnog“, postajući prepoznatljiv dio suvremenog hrvatskog likovnog identiteta. I kad je eklektično, u znaku postmodernizma ili neosecesionizma, oslonjeno na univerzalno i opće, il’ kad u njemu iščitavamo lokalno, mediteransko, ono očituje snagu izvornog crtača i rasnog slikara koji glad za vizualizacijom emocije i umjetničke imaginacije, razumijevajući i usvajajući i umjetničke i prirodne forme, zadovoljava upravo u prikazu ženskog akta.

/ iz predgovora Sande Stanaćev Bajzek

Izložba Akt(ov)i autora Hrvoja Marka Peruzovića biti će otvorena u Muzeju Prigorja, Trg Dragutina Domjanića 5 u utorak 22. 10. 2019. a završit će 10. 11. 2019. Otvorenje je 22. 10. 2019. u 19.00 sati a organizator je Muzej Prigorja.

Izložba je ostvarena uz financijsku potporu Grada Zagreba i Ministarstva kulture Republike Hrvatske