Nova autobusna linija 225 Sesvete – Kozari bok

Nova autobusna linija 225 Sesvete – Kozari bok vozi od 14.04.2014. godine. Linija prometuje od Sesveta preko Resnika do Kozari boka. S terminala Sesvete linija će prometovati slijedećim ulicama: Zagrebačka ulica, Ulica Dubrava, Čulinečkom cestom, Ulicom Resnički gaj I., Ulicom Resnički gaj II., Čulinečkom cestom, Ulicom Resnik II., Ulicom Resnik I. (okretište) te u produžetku […]