Sesvetski Kraljevec

Adresa: Dugoselska cesta 43
10360 Sesvete

Opća medicina

 • Vujić Jure
 • Tel.: 01/2046-790
 • Zibar Biljana
 • Tel.: 01/2046-790

Stomatološka zdravstvena zaštita

 • Mikulčić Tatjana
 • Tel.: 01/2000-247
 • Dumančić Marija
 • Tel: 01/2046-790

Privatna dentalna ordinacija (nije u sustavu HZZO-a)

 • Ordinacija dentalne medicine Dragana Koleski dr.dent.med.
  Ulica Bedema Ljubavi 5B
  Naselje Iver, S1-4C-4/PR
  E-mail: info@dentist-koleski.eu
  Telefon: +385 1 7791 734
  Mobitel : +385 91 2873 111