Kašina

Adresa: Ivana Mažuranića 49
10362 Kašina

Ambulanta Sesvete
Opća medicina

  • Galiot Pava
  • Tel.: 01/2055-145
  • Ljubičić Branka
  • Tel.: 01/2055-145

Stomatološka zdravstvena zaštita

  • Bartolić Jadranka
  • Tel.: 01/2058-310